HE
  |  
EN    
HE
  |  
EN    

על המלגות שלנו

קצת היסטוריה
 

קרן חנן עינור מסייעת לסטודנטים מוכשרים, יוצאי אתיופיה, בעלי מוטיבציה לרכוש השכלה גבוהה ולימודים מקצועיים. המטרה היא להגביר את מעורבות הצעירים בחיי הקהילה וטיפול בבעיותיה, שילובם בחיי החברה והכלכלה והקמת מנהיגות שתוביל קהילה זו ליתר אחריות ויוזמה לקידומה. 
 
הקרן מעניקה מלגות במגוון גדול של נושאים לפי בחירת הסטודנט, נטיית ליבו וכישוריו.